unnamed-265 unnamed-33 Slajd 1 Slajd 2

R O D O

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Informujemy, iż:

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma RAFATEX- Jan Rafa z siedzibą w Siennej 67, 33-318 Gródek nad Dunajcem.

 

2) Kontakt z administratorem Państwa danych: biuro@rafatex.com

 

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy m. in. wynikającej z zakupu biletu miesięcznego, okresowego lub wieloprzejazdowego.

 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania umowy a także do wygaśnięcia rozstrzeń z nią związanych.

 

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ich przenoszenia oraz prawo do cofnięcia zgody.

 

7) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

 

8) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, ich niepodanie będzie skutkować odstąpieniem od realizacji umowy.