unnamed-265 unnamed-33 Slajd 1 Slajd 2

Kursy we Ferie Zimowe!

Linia Nowy Sącz - Tropie kursy zgodnie z rozkładem. Kursy zawieszone na czas ferii: 8:05, 10:45, 14:10 z Tropia oraz 9:35, 13:00 z Nowego Sącza.

 

Na pozostałych liniach zgodnie z rozkładem jazdy. We ferie nie będą wykonywane kursy oznaczone joko szkolne "S".