unnamed-33 unnamed-278 unnamed-279 unnamed-280

INFORMACJA

ZACHOWAJ BILET

DO KONTROLI!

 

JESTEŚ ZOBOWIĄZANY DO POSIADANIA WAŻNEGO BILETU

 

OPŁATA DODATKOWA ZA BRAK BILETU WYNOSI 300ZŁ*

 

*Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia

20 stycznia 2005r. (Dz.U.z 2005r. Nr. 14 poz. 117)